پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
احمد - ق1399/08/08 کاردانی - کامپیوتر;
اهواز
مشاهده
سیده حمیده - م1399/08/07 کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی;
شهریار
مشاهده
حميد - خ1399/08/07 کارشناسی - حسابداري;
ورامین
مشاهده
امین - 1399/08/07 کارشناسی ارشد - شیمی تجزیه;
ساوه
مشاهده
امید - ک1399/08/07 کارشناسی ارشد - مهندسی عمران;
تهران
مشاهده
مجتبی - م1399/08/06 کارشناسی - مهندسی کامپیوتر;
رشت
مشاهده
1234
 
سیده حمیده مدنی1399/08/07 کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی;
شهریار
مشاهده
حميد خادم1399/08/07 کارشناسی - حسابداري;
ورامین
مشاهده
امید کریمی کیا1399/08/07 کارشناسی ارشد - مهندسی عمران;
تهران
مشاهده
ریحانه رستمیان1399/08/06 کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی;
تهران
مشاهده
زهرا غفاری فر1399/08/06 کارشناسی - مهندسی شیمی;
تهران
مشاهده
آسیه مرتضی زاده1399/08/05 کارشناسی - حسابداری- حسابرسی ;
تهران
مشاهده
1234
 
زهرا بیرامی کاردانی - گرافیک;
امین صادقی دکترا - بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک;
امیر ا ج دیپلم - ;
زهرا پیرزادی کارشناسی - مدیریت بازرگانی;
مهدیه فضل زاده کاردانی - نرم افزار کامپیوتر;
1234
 
احمد قشقائی زاده کاردانی - کامپیوتر;
اهواز
مشاهده
امین زلقی کارشناسی ارشد - شیمی تجزیه;
ساوه
مشاهده
مجتبی محب کارشناسی - مهندسی کامپیوتر;
رشت
مشاهده
دانیال برزگران راهنمایی - ;
كرمانشاه
مشاهده
مجتبی سعادتمند کارشناسی - مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو;
شوشتر
مشاهده
فهیمه سادات ذبحی کارشناسی - روانشناسی;
یزد
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون