پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
حسین - ه1399/10/24 کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی;
تهران
مشاهده
پرهام - م1399/10/23 کارشناسی - تکنولوژی صنایع آرد ;
تهران
مشاهده
حانیه - س1399/10/23 کارشناسی - میکروبیولوژی;
سنندج
مشاهده
مسعود - س1399/10/22 کارشناسی - مهندسی علوم و صنایع غذایی ;
تهران
مشاهده
ندا - ن1399/10/22 کارشناسی - مهندسی کامپیوتر_نرم افزار;
كرج
مشاهده
محمود - ا1399/10/22 کارشناسی - عمران;
كرج
مشاهده
1234
 
حسین هاشمی1399/10/24 کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی;
تهران
مشاهده
پرهام ممتازبخش1399/10/23 کارشناسی - تکنولوژی صنایع آرد ;
تهران
مشاهده
مسعود سعادتی1399/10/22 کارشناسی - مهندسی علوم و صنایع غذایی ;
تهران
مشاهده
حسین مهری1399/10/21 کارشناسی - مهندسی مکانیک;
تهران
مشاهده
محمد-قراکوزلومقدم1399/10/20 کارشناسی - مدیریت صنعتی;
تهران
مشاهده
امیرحسین توفیقی فر1399/10/20 کارشناسی - مدیریت;
تهران
مشاهده
1234
 
ضيا م کارشناسی - مهندسی مکانیک ;
فائزه اقبالیون کاردانی - مدیریت;
مریم کردی کارشناسی ارشد - شیمی تجزیه;
رشید سلیمانی کارشناسی - مهندسی برق - الکترونیک;
1234
 
حانیه سالاری کارشناسی - میکروبیولوژی;
سنندج
مشاهده
ندا نیک پیمان کارشناسی - مهندسی کامپیوتر_نرم افزار;
كرج
مشاهده
محمود احمدی کارشناسی - عمران;
كرج
مشاهده
علی رضا اژدری کارشناسی - حقوق ;
مهدیه پاشایی کارشناسی - روانشناسی عمومی;
تبریز
مشاهده
ناهید مرادیان کارشناسی ارشد - عمران - سازه;
كرمانشاه
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون