• سایت استخدامی کاریابی ایران مرجع آگهی های استخدام

 • کاریابی ایران
موسسه کسب و کار - مرکز کاریابی ایران

این موسسه در سال 1382 تاسیس گردید و یکی از بزرگترین کاریابی های در حال حاضر کشور به شمار می آید و به عنوان کاریابی نمونه در تمام دوره ها و کارآفرین برتر انتخاب گردیده و و دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت درارائه خدمات از TUV آلمان می باشد.

رزومه ها

ردیفتاریخ نامشهرمدرکجزییات
1 1396/07/01 حسین خسروی روزبهانی كرج کارشناسی - مهندسی شی مشاهده
2 1396/07/01 داود جان پرور ملارد کارشناسی - مهندسی مت مشاهده
3 1396/07/01 علیرضا فرخ روان رشت کارشناسی - مدیریت صن مشاهده
4 1396/07/01 ماهرخ پیدایی تهران کارشناسی - طراحی صنع مشاهده
5 1396/07/01 محمد رسول میرزائی كرج کارشناسی - حسابداری مشاهده
6 1396/07/01 سحر کامیابی تهران کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
7 1396/07/01 جواد داوودی تهران کارشناسی ارشد - حساب مشاهده
8 1396/07/01 محمد چراغی تهران کاردانی - عمران ; مشاهده
9 1396/07/01 تارا دارابی تهران کارشناسی ارشد - شیمی مشاهده
10 1396/07/01 سورنا فلاح پسند تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
11 1396/07/01 محمد اولاد دره شهر کارشناسی ارشد - مدیر مشاهده
12 1396/07/01 سعید شکیب كرج کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
13 1396/07/01 میثم کریمی تهران کارشناسی ارشد - شناس مشاهده
14 1396/07/01 پیام رشیدی مریوان کارشناسی - مدیریت با مشاهده
15 1396/07/01 زینب حسین زاده قزوین کارشناسی - آمار ; مشاهده
16 1396/06/31 داوود عربی اسلامشهر کاردانی - برق - الکت مشاهده
17 1396/06/31 كوثر شريفي قزوین کارشناسی - مهندسی نر مشاهده
18 1396/06/31 کامران رضایی مرودشت کارشناسی - مدیریت با مشاهده
19 1396/06/31 مریم غمخوار قم دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
20 1396/06/31 سپیده زرگران پور گرگان کارشناسی - مهندسی کش مشاهده
سایر رزومه ها ...
ردیفتاریخ ثبت عنوان شغلیجزییات
1 1396/07/02 استخدام مترجم خانم در یک شرکت معتبر مشاهده
2 1396/07/02 استخدام کارشناس آزمایشگاه،مدیرR&Dبا مشاهده
3 1396/07/02 استخدام برنامه نویسFull Stack PHP،ت مشاهده
4 1396/07/02 استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت مهندسی مشاهده
5 1396/07/02 استخدام ۳ ردیف شغلی در توسعه تجارت مشاهده
6 1396/07/02 استخدام کارشناس CRM خانم در یک شرکت مشاهده
7 1396/07/02 استخدام ۴ردیف شغلی در شرکت خدمات مس مشاهده
8 1396/07/02 استخدام کارشناس QA،کارشناس فروش در مشاهده
9 1396/07/02 استخدام مدیر فنی/کیفی،کارشناس آموزش مشاهده
10 1396/07/02 استخدام کارشناس منابع انسانی،مسلط ب مشاهده
11 1396/07/02 استخدام کارشناس کنترل کیفیت،آشنا با مشاهده
12 1396/07/02 استخدام طراح مکانیک خانم مسلط به زب مشاهده
13 1396/07/02 استخدام ۴ ردیف شغلی در کاسپین ماشین مشاهده
14 1396/07/02 استخدام کارشناس حسابدار در شرکت تلا مشاهده
15 1396/07/02 استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت ابنی مشاهده
16 1396/07/02 استخدام مسئول دفتر خانم مسلط به کام مشاهده
17 1396/06/30 استخدام چهار ردیف شغلی در شرکتی در مشاهده
18 1396/06/30 استخدام طراح سایت UI دریک شرکت معتب مشاهده
19 1396/06/30 استخدام تایپیست وصفحه آرا حرفه‌ای د مشاهده
20 1396/06/30 استخدام ادمین حرفه ای لینوکس،طراح س مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...
ردیفتاریخ ثبت عنوان شغلیجنسیتجزییات
1 1396/07/01 منشی امور اداری زن مشاهده
2 1396/07/01 نیروی ساده زن مشاهده
3 1396/07/01 نیروی ساده زن مشاهده
4 1396/07/01 نیروی اداری مرد مشاهده
5 1396/07/01 نیروی فنی مرد مشاهده
6 1396/07/01 نیروی ساده مرد مشاهده
7 1396/07/01 برنامه ریزی تولید مرد مشاهده
8 1396/07/01 آشپز مرد مشاهده
9 1396/07/01 نیروی ساده مرد مشاهده
10 1396/07/01 راننده تریلی مرد مشاهده
11 1396/07/01 سرپرستی مرد مشاهده
12 1396/07/01 اپراتور کوره مرد مشاهده
13 1396/07/01 نیروی ساده مرد مشاهده
14 1396/07/01 حسابدار زن/مرد مشاهده
15 1396/07/01 انتخاب کنید مرد مشاهده
16 1396/07/01 نیروی ساده مرد مشاهده
17 1396/06/30 تراشکار مرد مشاهده
18 1396/06/30 اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
19 1396/06/30 اپراتور زن مشاهده
20 1396/06/30 نگهبان مرد مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...

فرصت های شغلی تهران

شهرعنوان شغلیجزییات
تهران استخدام مترجم خانم در یک مشاهده
تهران استخدام کارشناس آزمایشگاه مشاهده
تهران استخدام برنامه نویسFull S مشاهده
تهران استخدام ۳ ردیف شغلی در شر مشاهده
تهران استخدام ۳ ردیف شغلی در تو مشاهده
تهران استخدام کارشناس CRM خانم مشاهده
تهران استخدام ۴ردیف شغلی در شرک مشاهده
تهران استخدام کارشناس QA،کارشنا مشاهده
تهران استخدام مدیر فنی/کیفی،کار مشاهده
تهران استخدام کارشناس منابع انس مشاهده
تهران استخدام کارشناس کنترل کیف مشاهده
تهران استخدام طراح مکانیک خانم مشاهده
تهران استخدام ۴ ردیف شغلی در کا مشاهده
تهران استخدام کارشناس حسابدار د مشاهده
تهران استخدام چهار ردیف شغلی در مشاهده
تهران استخدام مسئول دفتر خانم م مشاهده
تهران استخدام چهار ردیف شغلی در مشاهده
تهران استخدام طراح سایت UI دریک مشاهده
تهران استخدام تایپیست وصفحه آرا مشاهده
تهران استخدام ادمین حرفه ای لین مشاهده

فرصت های شغلی قم

شهرعنوان شغلیجنسیتجزییات
قم منشی امور اداری زن مشاهده
قم نیروی ساده زن مشاهده
قم نیروی ساده زن مشاهده
قم نیروی اداری مرد مشاهده
قم نیروی فنی مرد مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم برنامه ریزی تولید مرد مشاهده
قم آشپز مرد مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم راننده تریلی مرد مشاهده
قم سرپرستی مرد مشاهده
قم اپراتور کوره مرد مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم حسابدار زن/مرد مشاهده
قم انتخاب کنید مرد مشاهده
قم نیروی ساده مرد مشاهده
قم تراشکار مرد مشاهده
قم اپراتور دستگاه صنعتی مرد مشاهده
قم اپراتور زن مشاهده
قم نگهبان مرد مشاهده
سایر فرصت های شغلی ...

رزومه ها

نامشهرمدرکجزییات
حسین خسروی روزبهانی كرج کارشناسی - مهندسی شی مشاهده
داود جان پرور ملارد کارشناسی - مهندسی مت مشاهده
علیرضا فرخ روان رشت کارشناسی - مدیریت صن مشاهده
ماهرخ پیدایی تهران کارشناسی - طراحی صنع مشاهده
محمد رسول میرزائی كرج کارشناسی - حسابداری مشاهده
سحر کامیابی تهران کارشناسی - مهندسی عم مشاهده
جواد داوودی تهران کارشناسی ارشد - حساب مشاهده
محمد چراغی تهران کاردانی - عمران ; مشاهده
تارا دارابی تهران کارشناسی ارشد - شیمی مشاهده
سورنا فلاح پسند تهران کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
محمد اولاد دره شهر کارشناسی ارشد - مدیر مشاهده
سعید شکیب كرج کارشناسی ارشد - مهند مشاهده
میثم کریمی تهران کارشناسی ارشد - شناس مشاهده
پیام رشیدی مریوان کارشناسی - مدیریت با مشاهده
زینب حسین زاده قزوین کارشناسی - آمار ; مشاهده
داوود عربی اسلامشهر کاردانی - برق - الکت مشاهده
كوثر شريفي قزوین کارشناسی - مهندسی نر مشاهده
کامران رضایی مرودشت کارشناسی - مدیریت با مشاهده
مریم غمخوار قم دیپلم - ديپلم فني و مشاهده
سپیده زرگران پور گرگان کارشناسی - مهندسی کش مشاهده
سایر رزومه ها ...

آموزش

توجه به نيروي انساني در سازمانها طي سالهاي اخير بخش عظيمي از زمان و سرمايه سازمانهاي پيشرو را به خود اختصاص داده است. اکنون مديران هوشمند مي دانند که هر قدر در زمينه توسعه و ارتقاي نيروي انساني سرمايه گذاري کنند، موفقيت، کارايي و برتري رقابتي سازمان خود را تضمين کرده اند.امروزه موثرترين راه به دست آوردن مزيت رقابتي در شرايط فعلي، با توجه به تغييرات و تحولات شگرف، کارامدتر و توانمند کردن منابع انساني سازمانهاست. گروه کسب و کار ایران با تمرکز روی توان ذهني، توان جسمي، مهارت، دانش و انگيزه کارکنان آنها را برای ارتقا سازمان آماده و توانمند می نماید.

 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • تحقیقات بازار ، بازارشناسی ، بازاریابی و بازارسازی
 • مدیریت فروش و آموزش فروش برای کارشناسان فروش و ویزیتورها
 • مشتری مداری ، ارتباط با مشتری و وفادارسازی مشتری
 • تهیه طرح کسب و کار(Business Plan) و طرح بازاریابی (Marketing Plan)
 • ارزیابی و امکان سنجی طرح ها و پروژه ها
 • توسعه ی مهارتهای فردی ، تصمیم گیری و هدف گذاری
 • قوانین کسب و کار
آموزش مرکز کاریابی ایران

اخبار کاریابی ایران

 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین وهیت همراه از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار جناب آقای دکتر طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل از موسسه آموزش و توسعه کسب و کار و کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  دیدار جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازمرکز کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران

  بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
    

کاریابی ایران کاریابی متفاوت

چرا ما متفاوت هستیم؟
هر داستان خوب با یه ایده ساده شروع میشه!
در سال 1382 فعالیتمون رو در زمینه جذب نیروی انسانی برای ادارات، شرکتها و تمامی مشاغل آغاز کردیم و طی سال های مختلف توانستیم در زمینه های جذب، آموزش و توسعه نیروی انسانی اعتماد سازمان ها و جویندگان کار رو جلب کنیم.
همواره بر این مهم تاکید داشتیم تا با ایجاد یک تیم متخصص و استفاده از تکنولوژی های روز دامنه خدماتمون رو بهبود و افزایش دهیم.
دیگران درباره کاریابی ایران چه می گویند:
رضا مهندس مکانیک میگه:
آخرین جایی که باید اونجا دنبال کار بگردی، کاریابی ایران هست. حتما یه کار برات پیدا می کنن
سعید حسابدار ارشد میگه:
وقتی برای پیدا کردن شغل جدید به کاریابی ایران مراجعه کردم هم فرصت های شغلی و هم نحوه برخورد پرسنل اونجا کاملا با کاریابی های دیگه متفاوت بود و این تفاوت برای من خیلی ملموس بود.
مهندس طاهری مدیر منابع انسانی میگه:
کاریابی ایران همیشه یه پل مطمئن برای جذب نیروهای متعهد و متخصص کنار سازمان ما بودند و ما همیشه از نیروهای این مجموعه رضایت کامل داشتیم
آقای رحمانی مدیر منابع انسانی میگه:
سیستم کاریابی ایران نسبت به کاریابی های دیگه که باهاشون کار کردیم، خیلی بهتر و برروزتر بود و هربار که درخواست نیرو دادیم، در اسرع وقت نیروهای مورد نظر و به ما معرفی کردن

کانال تلگرام فرصت های شغلی استان تهران و ادارات دولتی

کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران

کانال تلگرام فرصت های شغلی استان قم

کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران