پشتیبانی

مرکز کاریابی ایران
دسته بندی مشاغل

بازاریابی و فروش

آگهی ها رزومه ها

مالی-اداری-منشی

آگهی ها رزومه ها

مهندسین و کارشناسان

آگهی ها رزومه ها

گرافیک - it - برنامه نویسی

آگهی ها رزومه ها

بهداشت-درمان- پرستار

آگهی ها رزومه ها

نیروی ساده - بازنشسته

آگهی ها رزومه ها
آخرین رزومه های ثبت شده
 
فرشته - م1400/03/26 کارشناسی - صنایع دستی;
رفسنجان
مشاهده
فاطمه - ب1400/03/25 کارشناسی - میکروبیولوژی ;
حجت - م1400/03/25 کارشناسی - تاسیسات حرارتی و برودتی ;
اصفهان
مشاهده
زینب - ر1400/03/25 کارشناسی - آموزش زبان انگلیسی;
سنندج
مشاهده
فاطمه - ا1400/03/25 کاردانی - کارشناسی ارشد - مهندسی برق;
تهران
مشاهده
مریم - ن1400/03/24 کارشناسی - مشاوره و راهنمایی;
نجف اباد
مشاهده
1234
 
فاطمه ابراهیمی1400/03/25 کاردانی - کارشناسی ارشد - مهندسی برق;
تهران
مشاهده
نادر خونساری1400/03/23 کارشناسی - حسابداری و مدیریت مالی;
تهران
مشاهده
اصغر اسمعلی1400/03/22 راهنمایی - ;
تهران
مشاهده
میلاد ازادنیا1400/03/21 کاردانی - کامپیوتر;
تهران
مشاهده
اعظم-علیان سهرانی1400/03/20 کارشناسی - حقوق;
تهران
مشاهده
فاطمه دیلمی1400/03/20 کارشناسی - زیست شناسی;
رباط كریم
مشاهده
1234
 
فاطمه بلال پور کارشناسی - میکروبیولوژی ;
مجید مقدمی دیپلم - ;
حدیث شاکری کارشناسی - تجربی;
حسن فراهانی کارشناسی - انتخاب کنید - ;
مرتضی فیروزی کارشناسی - انتخاب کنید - ;
محمد عینی کارشناسی - مدیریت صنعتی;
1234
 
فرشته محمدی کارشناسی - صنایع دستی;
رفسنجان
مشاهده
حجت مسائلی کارشناسی - تاسیسات حرارتی و برودتی ;
اصفهان
مشاهده
زینب رستمی کارشناسی - آموزش زبان انگلیسی;
سنندج
مشاهده
مریم نیک روش کارشناسی - مشاوره و راهنمایی;
نجف اباد
مشاهده
نرگس موسوی زاده دیپلم - انتخاب کنید - ;
مشهد
مشاهده
فاطمه امینی تهرانی کارشناسی - مشاوره;
اصفهان
مشاهده
1234
سایر رزومه ها
یک رزومه قوی و عالی برای خود ایجاد کنید.
کاریابی ایران - کاریابی متفاوت

شراکت

دنبال شریک و همکار میگردید - دارای تخصص هستید-دارای ایده هستید -دارای سرمایه هستید

پیمانکاری

سیشمشنسیشتسمیتمشسی دنبال پیمانکار میگردید - پیمانکار هستید

پروژه

دنبال شخصی برای انجام پروژه میگردم - توانایی انجام پروژه دارم

آزمون های شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شخصیت پولی شما

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون

آزمون شخصیت شناسی

رضایت شغلی

زمان تقریبی 8 دقیقه

شروع آزمون