پشتیبانی

ناهید صکد کارجو 879116

متولد 1361

ساکن خراسان رضوی

جنسیت زن

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/19

تماس کارجو

سوابق کاری

آموزشگاه رانندگی آرامین : کاربر رایانه - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار
منشی امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

مقاله علمی پژوهشی گردشگری خانه های دوم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
28839 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
57730 اکسل
57729 اینترنت
57728 ورد
57727 تایپ
57726 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: