پشتیبانی

فاطنه جکد کارجو 879110

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/19

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت بدر : حسابدار ومنی - سابقه کار یکسال
بدر : حسابدار و منشی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کاردانی حسابداری

علایق شغلی

حسابرس - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
منشی امور اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
منشی پزشک - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

خیر خیر

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
28834 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
57705 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: