پشتیبانی

صمد نکد کارجو 879086

متولد 1369

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/18

تماس کارجو

سوابق کاری

ایرانمال- شرکت پرلیت : کارشناس فنی - سابقه کار 6 ماه
: پیمانکار - سابقه کار سه سال پروژه ای

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد سازه

علایق شغلی

کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
سرپرست کارگاه - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
28820 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
57683 اتوکد
57682 اتوکد
57681 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: