پشتیبانی

زهرا جکد کارجو 879067

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/17

تماس کارجو

سوابق کاری

سعیدی : امور بیمه - سابقه کار چهار سال 3سال سابقه کاری بیمه البرز و حدود 1سال سابقه بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کاردانی - مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

علایق شغلی

مسئول امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
مشاور شرکت بیمه - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
57634 ورد
57633 ورد
57632 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: