پشتیبانی

زهرا جکد کارجو 879067

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/17

تماس کارجو

سوابق کاری

سعیدی : امور بیمه - سابقه کار چهار سال 3سال سابقه کاری بیمه البرز و حدود 1سال سابقه بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

علایق شغلی

مسئول امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
مشاور شرکت بیمه - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
57634 ورد
57633 ورد
57632 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: