پشتیبانی

شبنم ن کارجو در حال حاضر شاغل میباشدکد کارجو 878915

متولد 1367

ساکن البرز

جنسیت زن

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/07/09

تماس کارجو

سوابق کاری

سازمان زمین شناسی : کارشناس دستگاه ICP-MS - سابقه کار دو سال مسلط به کروماتوگرافی فاز مایع، بازرسی داده های آزمایشگاهی، دستگاه ICP-MS
دانشگاه فرهنگیان : کارشناس آزمایشگاه شیمی - سابقه کار کمتر از 6 ماه مسئول آزمایشگاه شیمی
پیام نور بابل : مدرس دانشگاه پیام نور - سابقه کار یکسال مدرس دروس شیمی تجزیه 1 و2 و آزمایشگاه، تجزیه نمونه های حقیقی. شیمی تجزیه دستگاهی و زبان تخصصی

مدرک تحصیلی

دکترا شیمی تجزیه

علایق شغلی

کارشناس شیمی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
مدرس دانشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
بازرس کنترل کیفیت - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
بازرس فنی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

مقاله علمی Shabnam Najafi AsliPshaki, Taghi Khayamian, Zahra Hashemian, " Aptamer based extraction followed by electrospray ionization-ion mobility spectrometry for analysis of tetracycline in biological fluids”, Journal of Chromatography B; 2013, 925, 26 مقاله علمی Mohammad Saraji, Taghi Khayamian, Zahra Hashemian, Shabnam Najafi AsliPashaki, Majid Talebi " Determination of artemisinin in Artemisia species by hollow fiber-based liquid-phase microextraction and electrospray ionization-ion mobility spectrometry”, Anal Method; 2013 DOI: 10.1039/C3AY40701B مقاله علمی سمیه ویسه، علی نیازی، شبنم نجفی اصلی پاشاکی، الگوشناسی خاک منطقه صدوق براساس اورانیوم و توریوم بااستفاده از روش های ژئوکمومتریکس و ICP-MS، سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران، اسفند 1395 مقاله علمی Amir Shafiee Kisomi, Afshin Rajabi Khorrami, Taher Alizadeh, Majid Farsadrooh, Hamedreza Javadian, Arash Asfaram, Shabnam Najafi AsliPashaki, Parisa Rafiei., " Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples"., Ultrasonics Sonochemistry 44., 10.1016/j.ultsonch.2018.02.019 گزارش - گزارش روش های سن سنجی گزارش - گزارش روش ICP گزارش - گزارش بررسی روش های آماده سازی و خوانش نمونه های حاوی عناصر استراتژیک تدوین استاندارد 1- فناوری نانو- توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی تك ذره¬ای تدوین استاندارد فناوری نانو- مشخصه¬یابی نانومواد با استفاده از روش پلاسمای جفت شدۀ القایی (ICP)- روش آزمون کتاب طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی تك ذره¬ای در دست چاپ کتاب روش های عملی تضمین کیفیت داده های تجزیه ای در آزمایشگاه ICP-MS در دست تالیف

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
28675 آلمانی
28674 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
57246 سایر
57245 اینترنت
57244 ورد
57243 اکسل
57242 آفیس
57241 تایپ
57240 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: