پشتیبانی

داریوش آکد کارجو 878500

متولد 1354

ساکن فارس

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/22

تماس کارجو

سوابق کاری

موزه. نارنجستان. قوام : مرمت کار بناهایی تاریخی. آجر تراش. نمای سنتی سنگ. - سابقه کار بیشتر از ده سال
موزه نارنجستان قوام شیراز : مرمت کار بناهایی تاریخی - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

راهنمایی زیر دیپلم

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: