پشتیبانی

ابوالفضل اکد کارجو 878498

متولد 1372

ساکن زنجان

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/22

تماس کارجو

سوابق کاری

استان زنجان شهرستان طارم دهستان دررام : فروشندگی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی - علوم اجتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعی

علایق شغلی

کارمند دفتری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: