پشتیبانی

اتابک مکد کارجو 878497

متولد 1367

ساکن اردبیل

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/22

تماس کارجو

سوابق کاری

کارخانه شیر الات بهداشتی قهرمان : ازاد - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس عمران - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
27350 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
55304 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: