پشتیبانی

زیبا مکد کارجو 878495

متولد 1364

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/22

تماس کارجو

سوابق کاری

: کارمند اداری - سابقه کار هشت سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

علایق شغلی

کارمند دفتری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
27348 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
55296 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: