پشتیبانی

زهرا رکد کارجو 878478

متولد 1367

ساکن اصفهان

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/21

تماس کارجو

سوابق کاری

پایگاه هشتم شکاری شهید بابایی : کار دربیمه ایران - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی

علایق شغلی

منشی امور اداری - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان
منشی دفتر حقوقی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
منشی پزشک - حقوق درخواستی قانون کار
منشی مطب - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
منشی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

فعالیت در بیمه ایران بیمه

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
55247 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: