پشتیبانی

وحید اکد کارجو 878475

متولد 1373

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/21

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت حمل و نقل نوید بهمن : حسابدار - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی - حسابداری

علایق شغلی

حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
حسابدار - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
27332 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
55238 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: