پشتیبانی

هادی زکد کارجو 878445

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/19

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت کنترل کیفیت هوا : کارشناس هوا و صدا - سابقه کار یکسال اندازه گیری ذرات معلق- کربن سیاه- ازبست و بررسی عملکرد میدانی دیوارهای صوتی و دزیمتری صدا در مترو از جمله فعالیت های بنده در این شرکت می باشد.

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

علایق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مهندسی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس حفاظت و ایمنی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

بررسی عملکرد موانع صوتی بزرگراه صیاد شیرازی تهران پذیرفته شده در مجله علوم محیطی بررسی عملکرد دیوار صوتی بزرگراه کردستان همایشی-96 بررسی دیوار صوتی بزرگراه چمران همایشی-96 تهران و دیوارهای صوتی همایشی-96 پایش تراز معادل صوت در مراکز آموزشی ( مطالعه موردی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه بهشتی) همایشی-95 بررسی لایه بندی حرارتی پشت مخازن سدها، تاثیر لایه بندی بر کیفیت آب مخازن سد ومدل های رایج برای ارزیابی لایه بندی حرارتی همایشی-95 مطالعه توزیع شهرک های صنعتی استان گلستان و آلودگی های ناشی از آن ها همایشی-95 شناسایی مهمترین پارامترهای موثر در مکان یابی محل دفن بهداشتی پسماند ویژه و تعیین دامنه ی مطلوبیت برای هر پارامتر همایشی-95 آموزش جهت جلب مشارکت مردمی در زمینه پسماند همایشی -96 بررسی مروری اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان و رابطه ان با بروز بیماری قلبی عروقی و تنفسی و مرگ و میر ناشی از آن همایشی-96 بررسی مقایسه ای روش های دفع پسماند بیمارستانی از جنبه اقتصادی همایشی-96 بررسی دزیمتری صدا در 4ایستگاه مترو (مطالعه موردی تهران) همایشی-96

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
27311 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
55178 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: