پشتیبانی

هادی زکد کارجو 878445

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/06/19

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت کنترل کیفیت هوا : کارشناس هوا و صدا - سابقه کار یکسال اندازه گیری ذرات معلق- کربن سیاه- ازبست و بررسی عملکرد میدانی دیوارهای صوتی و دزیمتری صدا در مترو از جمله فعالیت های بنده در این شرکت می باشد.

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

علایق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مهندسی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کارشناس حفاظت و ایمنی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
27311 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
55178 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: