پشتیبانی

محمد فکد کارجو 877739

متولد 1358

ساکن مرکزی

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/19

تماس کارجو

سوابق کاری

متانول کاوه بندر دیر : تراشکار جوشکار تعمیرات - سابقه کار یکسال پانزده سال سابقه

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم کار و دانش

علایق شغلی

تراشکار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: