پشتیبانی

حمید حکد کارجو 877738

متولد 1372

ساکن لرستان

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/19

تماس کارجو

سوابق کاری

آموزشگاه ایشتار : حسابدار اموزشگاه فنی حرفه ای - سابقه کار چهار سال دارای مدرک معتبر رایانه و بدون هیچ سابقه بدی با پشت کار زیاد وحلال
آموزشگاه ایشتار : کار در اژانس مسافر بری.اموزش رایانه.اموزش هنرجوی حسابداری - سابقه کار چهار سال به علت سربازی ادامه ندادم

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

علایق شغلی

حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کمک حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
دفتردار - حسابداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
26699 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
53271 سایر
53270 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: