پشتیبانی

الناز تکد کارجو 877726

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/18

تماس کارجو

سوابق کاری

برندdefactoترك : فروشنده - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی آموزش مدیریت

علایق شغلی

مدیر امور اداری - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
53226 ویندوز
53225 اینترنت
53224 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: