پشتیبانی

علیرضا حکد کارجو 877724

متولد 1363

ساکن همدان

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت پیشتازان توسعه پژواک : کاربر رایانه - سابقه کار ده سال مدت بیش از 2 سال نگهبان بیمارستان- حدود 8 سال کاربر رایانه- دانشجوی ترم اخر کارشناسی روابط عمومی- دارنده گواهی دوره تکمیلی امداد و نجات

مدرک تحصیلی

کاردانی روابط عمومی

علایق شغلی

مدیر امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر روابط عمومی - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر تبلیغات - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور اجرایی - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور حفاظت کار - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
26684 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
53222 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: