پشتیبانی

عباسکد کارجو 877721

متولد 1361

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/18

تماس کارجو

سوابق کاری

پایانه حمل و نقل تهران : اداری - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

علایق شغلی

کارشناس امور اداری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
26683 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
53220 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: