پشتیبانی

پژمان مکد کارجو 877719

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/18

تماس کارجو

سوابق کاری

: پیمان کار ساختمان....تکنسین عمران - سابقه کار دو سال
: پیمانکاری ساختمان....تکنسین ازمایشگاهی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کاردانی عمران

علایق شغلی

تکنسین آزمایشگاه - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
26680 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
53211 ویندوز
53210 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: