عباس نادری کارجو در حال حاضر شاغل میباشد
کد کارجو 877705
تاریخ ثبت رزومه 1397/05/17
تاریخ تولد 1370
جنسیت مرد
استان قم
شهر قم
تلفن ثابت -
تلفن همراه -
محدوده آدرس : توحید
آدرس : -
آخرین مدرک تحصیلی راهنمایی - زیر دیپلم; 15
نوع دانشگاه انتخاب کنید
نام دانشگاه
گواهینامه موردی برای نمایش وجود ندارد
زبان موردی برای نمایش وجود ندارد
کامپیوتر موردی برای نمایش وجود ندارد
سوابق شغلی شهرقائم : کارخانه دمپایی - سابقه کار چهار سال
شهر قائم : کارخانه دمپایی - سابقه کار چهار سال پادستگاه هستم
درخواست شغل موردی برای نمایش وجود ندارد
تخصص ها موردی برای نمایش وجود ندارد
تالیفات و فعالیت ها موردی برای نمایش وجود ندارد