پشتیبانی

محمدجواد پ کارجو در حال حاضر شاغل میباشدکد کارجو 877642

متولد 1362

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/15

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت باران گستر : انبارداروکمک حسابدار - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

راهنمایی زیر دیپلم

علایق شغلی

مدیر انبار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
کمک حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
53018 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: