پشتیبانی

مهدی مکد کارجو 877552

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/05/13

تماس کارجو

سوابق کاری

فروشندگی : فروشنده - سابقه کار ده سال کارگری فروشندگی تعمیرات فنی
کارگری : کارگری فروشندگی تعمیرات - سابقه کار ده سال کارگر نانوایی فروشندگی تعمیرات موتور

مدرک تحصیلی

راهنمایی زیر دیپلم

علایق شغلی

کارگر پخش و تولید کالا - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: