مهدی محمدیاری
کد کارجو 877552
تاریخ ثبت رزومه 1397/05/13
تاریخ تولد 1361
جنسیت مرد
استان قم
شهر قم
تلفن ثابت -
تلفن همراه -
محدوده آدرس : پردیسان
آدرس : -
آخرین مدرک تحصیلی راهنمایی - زیر دیپلم; 15
نوع دانشگاه انتخاب کنید
نام دانشگاه
گواهینامه پایه دو جدید -
زبان موردی برای نمایش وجود ندارد
کامپیوتر موردی برای نمایش وجود ندارد
سوابق شغلی فروشندگی : فروشنده - سابقه کار ده سال کارگری فروشندگی تعمیرات فنی
کارگری : کارگری فروشندگی تعمیرات - سابقه کار ده سال کارگر نانوایی فروشندگی تعمیرات موتور
درخواست شغل کارگر پخش و تولید کالا - حقوق درخواستی قانون کار
تخصص ها موردی برای نمایش وجود ندارد
تالیفات و فعالیت ها موردی برای نمایش وجود ندارد