پشتیبانی

شیما هکد کارجو 877015

متولد 1369

ساکن خراسان رضوی

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/04/28

تماس کارجو

سوابق کاری

مشهد.مرکزبهداشت شماره دو.گلشهر.مرکزامیرالمومنین : مامای مرکزبهداشت - سابقه کار دو سال
مرکزبهداشت امیرالمومنین : مامای مرکزبهداشت - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مامایی

علایق شغلی

ماما - متخصص - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
48434 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: