پشتیبانی

علی ف کارجو در حال حاضر شاغل میباشدکد کارجو 876789

متولد 1356

ساکن كرمان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/04/23

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت فنی ومهندسی : کارشناس بهداشت حرفه ای - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت

علایق شغلی

مدیر امور پرسنلی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
مهندسی - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان
مشاور مدیرعامل - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
مدیر امور حفاظت کار - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان
رئیس کارگزینی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
23938 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
47884 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: