پشتیبانی

امیر حسین بکد کارجو 876353

متولد 1371

ساکن فارس

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/04/12

تماس کارجو

سوابق کاری

: نماینده پیکانکار در توزیع برق شیراز - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

کارشناس عمران - حقوق درخواستی قانون کار
مهندس عمران - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس راه و ساختمان - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناش امور راهسازی - حقوق درخواستی قانون کار
مهندس راه و ساختمان - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
22581 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
45822 آفیس
45821 ورد
45820 اکسل
45819 ویندوز
45818 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: