پشتیبانی

جواد زکد کارجو 876135

متولد 1365

ساکن البرز

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/04/07

تماس کارجو

سوابق کاری

معدن شن وماسه 19 : نیروی بهداشت درمان و سرپرست معدن تولید شن وماسه - سابقه کار هشت سال کار در بیمارستان مدرس تهران به مدت 4سال و کار در معدن تولید شن و ماسه هشتگرد 4سال

مدرک تحصیلی

دیپلم ديپلم فني و حرفه اي

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
22444 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
45276 تایپ
45275 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: