پشتیبانی

مهدی نکد کارجو 874653

متولد 1361

ساکن البرز

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/02/26

تماس کارجو -

سوابق کاری

شرکت زمزم ایران : مسئول امور مالی - سابقه کار یکسال
فرآوردهای گوشتی گوشتیران : کارشناس کنترل کیفیت - سابقه کار دو سال
بازرگانی جدیری : کارشناس بازرگانی خارجی - سابقه کار یکسال
بهگزین دام سنگسر : مدیر امور اجرایی - سابقه کار سه سال
شرکت دارش : کارشناس فروش - سابقه کار یکسال
شرکت بهنوش ایران : توزیع کننده - سابقه کار شش سال
فرآوری ناب : مدیر تحقیقات - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

دکترا - علوم و صنایع غذایی ;

علایق شغلی

موردی برای نمایش وجود ندارد

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
21632 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
42558 سایر
42557 سایر
42556 ورد
42555 اکسل
42554 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: