رضا حیدری خردمند
کد کارجو 872456
تاریخ ثبت رزومه 1396/11/24
تاریخ تولد 1376
جنسیت مرد
استان تهران
شهر تهران
تلفن ثابت -
تلفن همراه -
محدوده آدرس : بزرگراه فتح-کیل
آدرس : -
آخرین مدرک تحصیلی کاردانی - مدیریت بیمه ;
نوع دانشگاه دانشگاه جامع علمی و کاربردی
نام دانشگاه بیمه ایران
گواهینامه موردی برای نمایش وجود ندارد
زبان موردی برای نمایش وجود ندارد
کامپیوتر موردی برای نمایش وجود ندارد
سوابق شغلی موردی برای نمایش وجود ندارد
درخواست شغل کمک پرستار - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار
تخصص ها موردی برای نمایش وجود ندارد
تالیفات و فعالیت ها موردی برای نمایش وجود ندارد