پشتیبانی

محسن قکد کارجو 872445

متولد 1366

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1396/11/23

تماس کارجو -

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد - کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی ;مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ;

علایق شغلی

موردی برای نمایش وجود ندارد

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
16521 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
34711 اینترنت
34710 ورد
34709 تایپ
34708 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: