پشتیبانی

سیدسعید آکد کارجو 872396

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1396/11/18

تماس کارجو -

سوابق کاری

موسسه آموزشی قلم چی : مشاور آموزشی - سابقه کار
دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه تهران : مربی آموزشی - سابقه کار

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد - جغرافیای سیاسی ;

علایق شغلی

کارشناس امور اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدرس آموزشگاه - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر امور آموزش - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مسئول امور اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مشاور آموزشی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
34562 اینترنت
34561 ورد
34560 اکسل
34559 آفیس
34558 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: