ابوالفضل ترابی‌اختیار
کد کارجو 872393
تاریخ ثبت رزومه 1396/11/18
تاریخ تولد 1364
جنسیت مرد
استان قم
شهر قم
تلفن ثابت -
تلفن همراه -
محدوده آدرس : بلوارشاهدشرقی‌ک
آدرس : -
آخرین مدرک تحصیلی دیپلم - ديپلم کار و دانش;
نوع دانشگاه مراکز آموزش عالی تحت پوشش آموزش و پرورش
نام دانشگاه هنرستان
گواهینامه موردی برای نمایش وجود ندارد
زبان موردی برای نمایش وجود ندارد
کامپیوتر موردی برای نمایش وجود ندارد
سوابق شغلی موردی برای نمایش وجود ندارد
درخواست شغل نیروی ساده و فنی - حقوق درخواستی قانون کار
تخصص ها موردی برای نمایش وجود ندارد
تالیفات و فعالیت ها موردی برای نمایش وجود ندارد