پشتیبانی

طاهزه بکد کارجو 872384

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1396/11/18

تماس کارجو -

سوابق کاری

پادیاو : مهندسی - سابقه کار

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد - معماری ;

علایق شغلی

مهندس معماری - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: