پشتیبانی

زهرا زکد کارجو 872297

متولد 1371

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1396/11/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مرکز درمان و نگهداری بیماران مزمن روانی رضوان : کمک پرستار - سابقه کار

مدرک تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی

علایق شغلی

کمک پرستار - حقوق درخواستی قانون کار
مددکار اجتماعی - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش بیمار - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: