پشتیبانی

الهام مکد کارجو 872080

متولد 1370

ساکن كردستان

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1396/10/21

تماس کارجو -

سوابق کاری

: مدیر امور اداری - سابقه کار 1
: کارشناس امور اداری و مالی - سابقه کار 1
: مدیر امور اجرایی - سابقه کار 1

مدرک تحصیلی

کارشناسی - حقوق;

علایق شغلی

مدیر امور اداری - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
کارشناس امور اداری و مالی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
مدیر امور اجرایی - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: