پشتیبانی

مهدی بکد کارجو 872015

متولد 1372

ساکن قم

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1396/10/14

تماس کارجو -

سوابق کاری

آموزشگاه ولیعصر : مدرس زبان انگلیسی - سابقه کار
آموزشگاه سفیر : مدرس زبان انگلیسی - سابقه کار
آموزشگاه جام جهان گستر : مدرس زبان انگلیسی - سابقه کار
نیروی هوایی ارتش : مترجم - سابقه کار

مدرک تحصیلی

کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی ;

علایق شغلی

مدرس زبان انگلیسی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: