پشتیبانی

فاطمه رکد کارجو 870032

متولد 1370

ساکن خراسان رضوی

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1396/03/10

تماس کارجو

سوابق کاری

: تکنسین آزمایشگاه - سابقه کار 2
: کارشناس علوم آزمایشگاهی - سابقه کار 1
: کارشناس پاتوبیولوژی (آسیب شناس) - سابقه کار 1
: دبیر مدارس راهنمایی - سابقه کار 1
: پرستار - کارشناس - سابقه کار 1

مدرک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی عمومی

علایق شغلی

تکنسین آزمایشگاه - حقوق درخواستی 900 هزار تومان
کارشناس علوم آزمایشگاهی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
کارشناس پاتوبیولوژی (آسیب شناس) - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان
دبیر مدارس راهنمایی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
پرستار - کارشناس - حقوق درخواستی 1.200 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
9872 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
21623 شبکه
21622 اینترنت
21621 اکسس
21620 ورد
21619 اکسل
21618 آفیس
21617 تایپ
21616 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: