پشتیبانی

شکوفه رکد کارجو 869090

متولد 1370

ساکن البرز

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1395/09/13

تماس کارجو

سوابق کاری

: پرستار - کارشناس - سابقه کار 4
: منشی امور اداری - سابقه کار 3
: کارمند دفتری - سابقه کار 3
: منشی دفتر حقوقی - سابقه کار 3
: کارشناس ایمنی کار - سابقه کار 4

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت امداد و سوانح

علایق شغلی

پرستار - کارشناس - حقوق درخواستی قانون کار
منشی امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار
منشی دفتر حقوقی - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس ایمنی کار - حقوق درخواستی قانون کار
کار پاره وقت و دانشجویی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
4787 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
13361 اینترنت
13360 ورد
13359 اکسل
13358 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: