پشتیبانی

بهاره ذکد کارجو 885998

متولد 1374

ساکن البرز

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/03/12

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی روانشناسي

علایق شغلی

مسئول امور اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
41265 آلمانی
41264 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
83205 تایپ
83204 ویندوز
83203 تایپ
83202 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: