پشتیبانی

فائزه جکد کارجو 885988

متولد 1369

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/03/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارتباط تصویری

علایق شغلی

تایپیست - حقوق درخواستی قانون کار
نویسندگی کودک و نوجوان - حقوق درخواستی قانون کار
مرورنویسی کتاب - حقوق درخواستی قانون کار
تصویرسازی کتاب و ... - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
41259 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
83125 ورد
83124 فتوشاپ
83123 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: