پشتیبانی

فاضله جکد کارجو 885987

متولد 1371

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/03/11

تماس کارجو

سوابق کاری

هدیه تور : کار در آژانس مسافرتی - کانتر فروش بلیط - سابقه کار یکسال
در منزل : تایپیست و مترجم - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

علایق شغلی

تایپیست - حقوق درخواستی قانون کار
ترجمه متون انگلیسی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
41258 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
83122 سایر
83121 اینترنت
83120 ورد
83119 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: