پشتیبانی

رضا بکد کارجو 885953

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/03/10

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

کاردرپذیرش درمانگاه انجام کارهای اداری

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
82975 ورد
82974 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: