پشتیبانی

محمد عکد کارجو 884650

متولد 1374

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/24

تماس کارجو

سوابق کاری

دفتراملاک : مشاورحقوق اسنادواملاک - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کاردانی حقوق ثبتی

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان

تالیفات

مشاورحقوقی مشاورحقوقی درسرای محلات

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
39225 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
77920 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: