پشتیبانی

محمد حسین رکد کارجو 884630

متولد 1368

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/23

تماس کارجو

سوابق کاری

مرغداری شهباز اصفهان_شرکت حقوقی : مدیر مرغداری_ کارشناس پیگیری اداره کار - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

حقوقی اداری مالیاتی ثبتی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

کارشناس حقوقی در زمینه اداره کار تامین اجتماعی . ثبتی . مالیاتی در زمینه اداره کار قرارداد ها اداره کار و سایر قرارداد های پیگیری پرونده های مالیاتی و ثبتی فعالیت داشتم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
77889 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: