پشتیبانی

مهدیه ککد کارجو 884588

متولد 1378

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

کارگاه تولیدی سنگ خارا : کارگر - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کاردانی نرم افزار

علایق شغلی

کارمند- اداری - دفتری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
39177 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
77809 کورل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: