پشتیبانی

فرهاد خکد کارجو 884587

متولد 1367

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

فروشگاه پرديس سبز : فروشندگی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی جغرافيا شهري

علایق شغلی

كارمندي/فروشندگي - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

فروشندگی مدت دو سال در بازار مشغول به كار بودم كه بدلیل ساعت كاری زیاد و حقوق كم بیرون آمدم در حال حاضر بیكارم و در شرف ازدواج میباشم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
77806 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: