پشتیبانی

اسماعیل فکد کارجو 884584

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

فروشگاه جانبو : مسئول فروشگاه - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

دیپلم علوم انسانی

علایق شغلی

مسئول فروشگاه - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
39174 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
77802 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: