پشتیبانی

علی سکد کارجو 884545

متولد 1373

ساکن فارس

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/14

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان ارتش شیراز حین خدمت سربازی : بیکار - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی رادیولوژی

علایق شغلی

کارشناسی رادیولوژی و ام ار ای - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
39152 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
77737 کورل
77734 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: