پشتیبانی

حسن نکد کارجو 884241

متولد 1364

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/09/10

تماس کارجو

سوابق کاری

تولیدات حبوبات بازرگانی پاشا : کارپردازو حسابدارو مشاوره حقوقی - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
77168 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: