پشتیبانی

رضا عکد کارجو 883829

متولد 1374

ساکن آذربایجان شرقی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/23

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

ندارم ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
76359 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: