پشتیبانی

سامان خکد کارجو 883797

متولد 1361

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/20

تماس کارجو

سوابق کاری

پیمانکار : پسیوکار شبکه کامپیوتر - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی کامپیوتر

علایق شغلی

کارشناس/پشتیبان کامپیوتر/it - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

مقالات دانشگاهی.پادکستی تالیفان.سایت پژوهشی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38723 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: